Etyka nikomachejska o przyjaźni

Etyka nikomachejska - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2660

z cnotą i szczęściem, a więc centralnymi problemami etyki. Człowiek zawiera przyjaźń ze względu na trzy...

Arystoteles - Etyka nikomachejska

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Etyka
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 7357

z cnotą i szczęściem, a więc centralnymi problemami etyki. Człowiek zawiera przyjaźń ze względu na trzy...

Kultura i etyka w biznesie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3717

niezależnej dyscypliny filozoficznej, a swoje poglądy zawarł w książce „Etyka nikomachejska”. Podzielił...

Etyka - ćwiczenia + materiały na kolokwium

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr Dorota Probucka
  • Etyka społeczna
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 7343

do pewnego dobra. Charakter tej relacji zależy do tego o czyje i o jakie dobra chodzi. Trzy rodzaje przyjaźni...