Esterazy - strona 4

Amalazy-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

esteraz): gl w zarodku w warstwie aleuronowj ma znaczenie podczas przechowywania ziarna aktywność...

Pestycydy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

, fosforotiolotioniany), silniej hamują esterazę Ach, tworzą się w glebie oraz w org zwierząt i ludzi ►sulfotlenki...

Toksykologia - wyklad 4

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

w rdzeniu kręgowym i nerwach obwodowych Hamowanie esterazy neurotoksycznej w mózgu Pojedyncza dawka, kury 21...

Drożdże- zastosowanie, reakcje

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
 • Biotransformacje mikrobiologiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2940

hydrolizy HYDROLIZA ESTRÓW - regio i stereo specyficzna - enzym: esteraza - hydrolityczne rozszczepienie...

Oczyszczanie bioproduktu- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1610

(rzadko esterazy); działają na granicy faz Dodatek rozpuszczalników organicznych dla hydrofobowych...