Toksykologia - wyklad 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia - wyklad 4 - strona 1 Toksykologia - wyklad 4 - strona 2 Toksykologia - wyklad 4 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 4 22-X-09 Działanie mutagenne (genotoksyczne) - wywoływanie trwałych i dziedzicznych zmian w informacji genetycznej w ilości lub budowie materiału genetycznego to jest obejmuje zmiany:
pojedynczego genu
fragmentu genu
zespołu genów
całych chromosomów (struktura lub liczba)
Skutki działania mutagennego:
na komórki somatyczne:
nowotwory
zaburzenia immunologiczne
zaburzenia hematologiczne itp.
działanie letalne
na komórki rozrodcze (płciowe), gdy dotyczy:
genu dominującego - zmiana ujawnia się w następnym pokoleniu
genu recesywnego - zmiana ujawnia się w 3-4 pokoleniu (fenyloketonuria, epilepsja, schizofrenia, zespół Downa, działanie letalne, teratogenne, choroby dziedziczne)
ujawnia się przy dawkach substancji, które nie wywołują innych objawów szkodliwych ze strony innych struktur komórkowych
Konieczność stosowania specjalnych metod:
test Amesa rewersji mutacji na Salmonella typhimurium
testy na wyizolowanych komórkach (rozrodcze, somatyczne)
test dominującej mutacji letalnej na szczurach
wykrywanie adduktów z DNA we krwi
przykładowe substancje o działaniu mutagennym:
- benzo(a)piren (wzorcowy mutagen)
- kwas azotowy
- pestycydy (pochodne kwasu ditiokarbaminowego, benzimidazol
- aminy heterocykliczne
- nitrozoaminy
TEST AMESA - rewersji mutacji na Salmonella typhimurium:
wykrywanie mutacji, które przywracają bakteriom zdolność do syntezy aminokwasów niezbędnych
wykrywa się na podstawie zdolności bakterii do wzrostu w warunkach braku aminokwasu wymaganego do wzrostu przez szczep macierzysty bakterie muszą być wcześniej tak zmutowane żeby nie miały zdolności produkowania wyżej wymienionego aminokwasu bakterie na podłożu pozbawionym aminokwasów niezbędnych - potrzebna mutacja aby rosłu TEST MUTACJI SOMATYCZNEJ na Drosophila melanogaster (obserwacje zmian kształtu i liczby włosów na skrzydłach muszki owocowej)
Działanie nowotworowe (rakotwórcze) Czynnik rakowy:
- kancerogen - z łac cancer
- karcinogen - z gr karkinos
Nowotwór - zespół nieprawidłowych komórek
różnią się od występujących w danym miejscu organizmu:
budową (guz lub charakter rozsiany)
cechami czynnościowymi (np. zwiększona przepuszczalność błon komórkowych, zaburzone procesy dziedziczenia i przemian materii)
mają zahamowaną apaptozę!
nie podlegają regulacji organizmu szczególnie w zakresie rozrastania się - autonomiczne względem innych


(…)

… noworodków
Neurotoksyczność
zmiany czynnościowe, strukturalne, biochemiczne w ośrodkowym lub obwodowym układzie nerwowym
(opóźniona neurotoksyczność - opóźnione wystąpienie objawów)
Ataksja (niezborność ruchów)
Obwodowych aksanopatii (zmiany w wypustkach komórek nerwowych w rdzeniu kręgowym i nerwach obwodowych
Hamowanie esterazy neurotoksycznej w mózgu
Pojedyncza dawka, kury 21 dni, dożołądkowo…
…)
- sulfonamidy
- metale ciężkie (Hg, Pb, So, Cd)
- substancje chemiczne (nikotyna, barbital, morfina, notrozoaminy)
- środki ochrony roślin
- rozpuszczalniki (chloroform, CCl4, benzen, ksylen)
- aflatoksyny
- hipo i hipertermia
- niedotlenienie
- radiacja
- wirusy (różyczka, kiła) Okresy największej wrażliwości na czynniki teratogenne
ciąża
organogeneza
Człowiek
36-40t
3-12t
Szczur
21d
6-15d
Mysz
19d
6-13d…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz