Epigramat - strona 6

Renesans

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4872

pisał ody, elegie, epigramaty posługiwał się klasyczną łaciną FILIP BUONACCORSI (KALLIMACH...

Polska poezja świecka XV w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

, satyra, dialog, „spór” postaci alego-rycznych, epigramat, wierszowany list miłosny. Poezja obyczajowa...

Poetyka

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2660

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...

Zbigniew morsztyn

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3423

niektóre erotyki i epigramaty, było bardzo bliskie doświadczeniom Jana Andrzeja Morsztyna. W tych utworach...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

; poety Symonidesa - twórca wielu trenów i epigramatów -W drugiej części utworu podmiot liryczny występuje...

Literatura staropolska - materiały

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Sławomir Baczewski
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5649

1. Awans Zachodu w XIV=XVI stuleciu. Omów powody, dla których w tym okresie Europejczycy zdominowali świat. Odrodzenie to czas wielkiego "awansu Zachodu", jak to określił Jean Delumeau. Kultura europejska zdystansowała wszystkie inne sobie współczesne. Europa podniosła swój model na inne...

Szymon Zimorowic - Roksolanki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1379

rozwija wątek zaczerpnięty z antycznego epigramatu. Śpiewak opowiada, że dusza jego „z ciała wyleciał...

Stanisław Salomonowicz "Fryderyk II"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

- było to zerwanie z optymizmem wieku, z podstawową ideologią myśli Oświecenia. Król pisywał także bajki, epigramaty...