Energia mechaniczna - strona 23

Teoria Obwodów - Lekcja 1

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

z zamiany innego rodzaju energii, na przykład z energii mechanicznej, słonecznej, j drowej itp. W teorii...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii metali i informatyki p...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1869

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek metalurgia. Pytania na testowy egzamin k...

Profil nośny Żukowskiego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Aerodynamika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

kończą się miejscowymi falami uderzeniowymi, co powoduje dodatkowe straty energii mechanicznej. Zjawisko...

Zadania z rozwiązaniem

  • Politechnika Warszawska
  • dr Wanda Jałowiecki
  • Mechanika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 896

poziomą przechodzącą przez punkt B) Całkowita energia mechaniczna kulki w punkcie A: EA = mgr mV 2...

Mechanika - dynamika ogólna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Mechanika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

7.1.1. Przedmiot dynamiki      Dynamika jest działem mechaniki, który zajmuje się badaniem zależności  między ruchem ciał materialnych i siłami wywołującymi ten ruch. Podstawą  dynamiki są prawa Newtona przytoczone w punkcie 1.2. Aby prawa te były  słuszne, w mechanice newtonowskiej ruch odnosimy...