Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie - strona 1 Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie - strona 2 Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY ROBOTYKI
PR W 9
Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie _________________________________________________________________________ 3
2.
Aspekty organizacyjno - techniczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego_ łąd: Nie znaleziono źródła odwołania
B
2. 1. Techniczno-organizacyjna metodyka przedsięwzięcia robotyzacyjnego_______Błąd: Nie znaleziono źródła
odwołania
2. 2. Podatność procesu produkcyjnego na robotyzację _____________________________ _______________7
2. 2. 1. Podatność gospodarcza__________________________________________________________7
2. 2. 2. Wymagania organizacyjno-techniczne produkcji_____________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 2. 3. Robotyzacja na różnych etapach rozwoju techniki produkcyjnej_
Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 2. 3. 1. Produkcja jednostkowa i małoseryjna____________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 2. 3. 2. Produkcja seryjna____________________________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 2. 3. 3. Komputerowe systemy wytwarzania______________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 2. 4. Podatność organizacyjno-techniczna_______________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 3. Techniczno-organizacyjne przygotowanie robotyzacji___________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 3. 1. System roboczy________________________________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 3. 2. System transportowy i urządzenia zasobnikowe______________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 3. 3. Wybór maszyny manipulacyjnej___________________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2. 3. 4. Plan organizacyjny robotyzowanego procesu _____________________________________________ 27
2. 3. 5. Bezpieczeństwo pracy z maszynami manipulacyjnymi_________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. Aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego____________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. 1. Katalog składników oceny efektywności ekonomicznej___________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. 2. Składniki kosztów produkcji________________________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. 2. 1. Produkcja konwencjonalna______________________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. 2. 2. Produkcja zrobotyzowana________________________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. 3. Składniki efektu ekonomicznego produkcji zrobotyzowanej_______Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. 4. Kryteria oceny efektywności ekonomicznej____________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
3. 5. Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej ________________________________ 37
3. 5. 1. Oszczędność pracy żywej ______________________________________________ 37
3. 5. 2. Oszczędność kosztu wytwarzania________________________________________________________38
3. 5. 3. Efektywność nakładów inwestycyjnych_____________________Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
2
1. Wprowadzenie
Dzisiejsze czasy nastawione są na wysoki

(…)

… zostaje
do roli uniwersalnego obserwatora, decydenta, źródła energii i środka ruchu; pozostałe
czynności wykonywane są także pośrednio, ale przy użyciu zmechanizowanych maszyn i
urządzeń
technologicznych,
sterowanych
przemieszczeniami
dźwigni,
przycisków
i
przełączników (np. przeważająca część procesów obróbki skrawaniem, odlewanie ciśnieniowe,
wytłaczanie), co jeszcze bardziej ogranicza działania…
… łukowego,
obróbki
skrawaniem,
także
w
przypadkach
synchronizacji
ruchu
obiektu
z
przemieszczającymi się innymi obiektami lub narzędziami maszyny manipulacyjnej
Realizacja opisanych klas przemieszczeń stawia zdecydowanie wyższe niż dla
przemieszczeń niezdeterminowanych wymagania jednostce kinematycznej i układowi
sterowania maszyny manipulacyjnej. Jednostka kinematyczna musi realizować ruchy
pozycjonowane…
… zagrożenia zdrowia lub życia.
2. 2. 3. 2. Produkcja seryjna
W produkcji seryjnej poszczególne operacje obróbkowe procesu produkcyjnego są
wykonywane na wyspecjalizowanych stanowiskach ułożonych w ciąg technologiczny systemu
roboczego. Przepływy materiałów i narzędzi w ciągu stanowisk systemu roboczego zapewnia
wydzielony system transportowy produkcji. Do podstawowych zadań tego systemu należy…
… do
przemieszczającego się w obrębie stanowiska produktu.
11
Zadania systemu manipulacyjnego w produkcji seryjnej mogą mieć trojaki charakter (rys. 2.1): transportowy (rys.
2.1a), obsługowy (załadowczo-wyładowczy, rys. 2.1b), technologiczny (obróbkowy, rys. 2.1c). W pierwszym
przypadku zadania systemu są identyczne jak pewne wybrane funkcje systemu transportowego, np. sprzęganie
różnych ciągów systemu transportowego…

liczbę,
czynności
manipulacyjnych
oraz
wyeliminować w możliwie największym zakresie działania sterownicze, nadzorcze i kontrolne
— zasada ta pozwala zwiększyć współczynnik zamienności pracy żywej i maszynowej, a tym
samym poprawić wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego;
4) zasadę synchronizacji — należy ustalić kolejność wykonywania zadań technologicznych,
manipulacyjnych i pomocniczych…
… wykorzystać przestrzeń roboczą maszyny, zwłaszcza zapewnić najmniejsze
przemieszczenia jej jednostki kinematycznej i w możliwie minimalnym stopniu zająć
powierzchnię produkcyjną — przestrzeganie tej zasady pozwoli na skrócenie czasów
wykonywania czynności manipulacyjnych oraz zmniejszy koszt wykorzystania powierzchni
produkcyjnej, a tym samym poprawi wskaźniki ekonomiczne produkcji;
6) zasadę zgodności…
… 1991
3. Schmid D. : Mechatronika. REA, Warszawa 2002
4. Katalog produktów firmy SICK
37

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz