Energia aktywacji - strona 5

Kinetyka reakcji chemicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 742

szybkością, która zależy od stężenia kompleksu aktywnego i rozpadu na ostateczne produkty Energia aktywacji...

Inwersja sacharozy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736

reakcji inwersji sacharozy, wyznaczanie jej energii aktywacji oraz stałych szybkości w dwu temperaturach...

Enzymy - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1540

ENZYMY Swoiste biokatalizatory o budowie białkowej, które obniżają energię aktywacji substratu...

Adsorbcja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 581

się szybko (niska energia aktywacji) • adsorbcja ta zanika ze wzrostem temperatury • mogą powstawać warstwy...

Spalanie paliw-test 17

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Co oznaczaE we wzorze Arrheniusa: k0exp(-E/RT): energia aktywacji J / mol Uzupełnić reakcję dysocjacji: 02 + M...

Wykład - inwersja sacharozy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

sacharozy, wyznaczenie stałej szybkości reakcji w rożnych temperaturach oraz wyznaczenie energii aktywacji 2...