Opracowane zagadnienia na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na zaliczenie - strona 1 Opracowane zagadnienia na zaliczenie - strona 2 Opracowane zagadnienia na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

BIOCHEMIA   1 jaki jest mechanizm powstawania spolaryzowanego wiązania?  Wiązanie kowalencyjne  powstaje między dwoma atomami niemetali, których wzajemna  różnica elektroujemności jest mniejsza od 1,7 w skali Paulinga. Elektrony uwspólnione  tworzące wiązanie są przesunięte w stronę atomu pierwiastka o większej  elektroujemności,  co  sprawia, że przy tym atomie tworzy się cząstkowy ładunek elektryczny ujemny, natomiast  przy atomie o mniejszej elektroujemności tworzy się dodatni. Wiązanie kowalencyjne  spolaryzowane ma charakter  dipola elektrycznego.     2 jakie informacje są zawarte w kodzie gen?   Jest to informacja o kolejności aminokwasów w białkach ( o budowie białek). Budowa białek  decyduje o wszystkich cechach życiowych organizmów. Białka strukturalne decydują o  budowie organizmu, a białka enzymatyczne (enzymy) decydują o procesach biochemicznych  w organizmie.     3 mechanizm działania enzymów  Reakcja katalizowana przez enzym rozpoczyna się od związania substratów przez centrum  aktywne enzymu i powstania przejściowego kompleksu enzym-substrat (E-S). Następnie  zachodzi właściwa reakcja: połączenie cząsteczek substratów w produkt reakcji albo  rozłożenie substratu na mniejsze cząsteczki. Reakcja kończy się uwolnieniem produktów  przez enzym. Cząsteczka enzymu nie zużywa się podczas reakcji i po uwolnieniu produktów  jest gotowa do przyłączenia nowych substratów.      5 jakie jest powiązanie miedzy betaoksydacją a łańcuchem oddechowym?      odp.: W betaoksydacji powstaje acetylo-koenzymA, który jest włanczany do cyklu  kw. cytrynowego, a produkty cyklu kw. cytrynowego (NADH2 i  FADH2) są transportowane  do łańcucha oddechowego.    6 wiązania peptydów  Peptydy są związanie między sobą wiązaniem peptydowym.(-NH-CO-). Po utworzeniu  wiązania peptydowego między 2 cząsteczkami aminokwasów powstaje wolna grupa aminowa  (-NH2) oraz karboksylowa (-COOH). Obie zatem mogą tworzyć dalsze wiązanie peptydowe z  innymi aminokwasami.  7 mechanizmy adaptacyjne drobnoustrojów    adaptacja socjologiczna polega na tym, że organizmy żyjące w różnych populacjach poprzez  selekcję - zmianę warunków   przeżywają tylko te, które wykorzystują daną selekcję - żyją w danym środowisku    adaptacja fizjologiczna - polega na dostosowaniu aparatu enzymatycznego do odpowiednich  procesów.   (Organizmy, które umieją się dostosować do nowych warunków).    adaptacja genetyczna - polega na mutacjach. Zaczynają występować w środowisku  adaptacyjnym mutanty, które poprzez zmutowanie   są wstanie przeżyć w stosunku do nie zmutowanych. Jednak w środowisku normalnym 

(…)

… stabilność nici DNA
stabilność warunkują wiązania fosfodiestrowe; stabilnosc: tworzenie par zasad i wyniakajace
z tego oddzialywania: dipol-dipol, hydrofobowe i wiazania wodorowe
10 jakie oddziaływania decydują o przestrzennej strukturze białek
- mostki dwusiarczkowi;
- oddziaływania hydrofobowe;
- wiązania wodorowe;
- oddziaływania jonowe;
11 dlaczego r. enzymów są "0" rzędu przy występujących stężeniach substratu
Zerowy rząd reakcji oznacza, że na szybkość reakcji nie ma wpływu stężenie.
Szybkość reakcji jest stała i równa stałej szybkości reakcji (k). Postać Km = [S] jest
matematycznym zapisem definicji stałej Michaelita. Analizując równanie Michaelita –
Menten można dojść do wniosku, iż przy stałym stężeniu enzymu, szybkość reakcji w
pewnych granicach zależy od stężenia substratu, na wykresie zależności…
… kompleksu enzym-substrat (E-S).
Następnie zachodzi właściwa reakcja: połączenie cząsteczek substratów w produkt reakcji
albo rozłożenie substratu na mniejsze cząsteczki. Reakcja kończy się uwolnieniem produktów
przez enzym. Cząsteczka enzymu nie zużywa się podczas reakcji i po uwolnieniu produktów
jest gotowa do przyłączenia nowych substratów.
ENERGIA AKTYWACJI to energia, którą muszą mieć cząsteczki (jony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz