Emisja zanieczyszczeń - strona 24

Brykiet drzewny

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

na podwyższoną emisję zanieczyszczeń w spalinach, jak i na utrudniony proces brykietowania [1]. Ciepło spalania...

Ekorozwój

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666

lub katastrofy -uprawnienia zbywalne - sprzedaż praw do emisji zanieczyszczeń przez przedsiębiorstwa danego...

Inflacja w Polsce

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

. Z kolei zmiany struktury produkcji i wzrost efektywności doprowadziły do szybkiego spadku emisji...

Testy z mikroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 3885
Wyświetleń: 9436

nakładów czynników produkcji Ekonomiczno - ekologiczne optimum emisji zanieczyszczeń wyznacza: minimalna...

Rtęć w chińskim węglu

  • Politechnika Gdańska
  • Toksykologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

. ). W trzech największych sektorach źródłą Hg emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla czy przemysłu, energetyki...

Test A-D z geografii ekonomicznej

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Wojciech Portalski
  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1512

). Negatywny wpływ człowieka na środowisko np.: 1)emisja zanieczyszczeń do atmosfery 2)odprowadzanie...