Emisja zanieczyszczeń - strona 23

Etyczny aspekt zarządzania

  • Politechnika Poznańska
  • mgr Daria Motała
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód gruntowych, ◦ opracowywanie polityki bezpieczeństwa w celu...

Prezentacja wykład 15

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

nie wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, minister właściwy do spraw środowiska...

Ochrona środowiska - materiały

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • dr Andrzej Lipiński
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA i Źródła prawa konstytucja : RP zapewnia ochronę środowiska , kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art.5) Obowiązkiem władz publicznych jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (art. 68 ust...

Inflacja w Polsce 1990-2000

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2422

. Z kolei zmiany struktury produkcji i wzrost efektywności doprowadziły do szybkiego spadku emisji...