Emisja zanieczyszczeń - strona 25

Przykład audytu energetycznego budynku

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

audyt energetyczny budynku              Zamawiający:                    Temat:   Audyt energetyczny budynku                                     Opracował:    InŜ. Jacek Majka. . . . . . . . . . . . . . . .     Mgr inŜ. Olga Kaczmarek. . . . . . . . . . . . . . . .   marzec, 2010 r.  audyt energet...

Opracowanie na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska - o jakości jego poszczególnych elementów - o zasobach...

Geografia ekonomiczna (17 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

ATMOSFERĘ. NAJBARDZIEJ ZAGRAŻAJĄCE SĄ EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ (PYŁY, GAZY, DYMY, PODWYŻSZENIE TEMP.) 9...

Toksykologia, Arsen i rtęć

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1687

sektorach źródłą Hg emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla czy przemysłu, energetyki i użytek mieszkalny...

Cykl paliwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biopaliwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

FUEL CYCLES Fuel combustion emissions to air, water and soil. CYKLE PALIWOWE Emisja zanieczyszczeń...

Geografia ekonomiczna - wykład

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5523

ATMOSFERĘ. NAJBARDZIEJ ZAGRAŻAJĄCE SĄ EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ (PYŁY, GAZY, DYMY, PODWYŻSZENIE TEMP.) 9...