Emisja zanieczyszczeń - strona 16

Zakres ooś - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

i kompensowania emisji zanieczyszczeń, strat przyrodniczych lub społecznych. System OOS Jest to skoordynowany...

Ekoznakowanie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. Piotr Górski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1785

działań proekologicznych, to znaczy redukcji emisji zanieczyszczeń, czy też zużycia energii, eliminacji...

Obszary chronione

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Andrzej Raczyk
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

: W zakresie emisji zanieczyszczeń, wytworzonych odpadów Wpływu na powietrze, wodę, glebę, ekosystem Ocena...