Emisja wymuszona

note /search

Laser w fizyce

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

układzie absorpcja będzie przeważała nad emisją wymuszoną. b) Żeby przeważała emisja wymuszona...

Fizyka - wszystko o atomie

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

absorbcja promieniowania 2 emisja spontaniczna 3 emisja wymuszona Przez emisję spontaniczną rozumiemy emisje...

Opracowanie do kolokwium

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295

spontaniczna od emisji wymuszonej.  6. Parametry opisujące linie spektralne atomowe  7. Energia wewnętrzna...

Lasery

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1890

przez ich oświetlanie nosi nazwę pompowania optycznego. Emisja wymuszona Teoria kwantowa mówi także, że oprócz emisji...

Mechanika kwantowa

  • Politechnika Warszawska
  • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Aby laser działał proces emisji wymuszonej musi przeważyć...

Optoelektronika - LED i laser

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

⋅ exp −  ⋅ dt  k ⋅T  Emisja wymuszona Jest wynikiem oddziaływania pomiędzy kwantem o energii h⋅ν=Em...