Laser w fizyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Laser w fizyce - strona 1 Laser w fizyce - strona 2

Fragment notatki:

d) c) b) a) Laser Jeżeli układ będący w stanie równowagi oświetlimy  odpowiednim promieniowaniem to w takim układzie  absorpcja będzie przeważała nad emisją wymuszoną. Żeby przeważała emisja wymuszona, to w wyższym  stanie energetycznym musi się znajdować więcej atomów  (cząsteczek) niż w stanie niższym. Mówimy, że rozkład  musi być antyboltzmanowski. Taki układ można przygotować na kilka sposobów min.  za pomocą zderzeń z innymi atomami lub za pomocą  pompowania optycznego. Ten pierwszy sposób jest wykorzystywany w laserze  helowo-neonowym. Schemat poziomów energetycznych dla tego lasera jest  pokazany na rysunku obok. W tym laserze atomy neonu są wzbudzane do na poziom  En ’ w trakcie zderzeń ze wzbudzonymi  atomami helu. Przejście na poziom  En  zachodzi wskutek emisji wymuszonej. Następnie atomy  neonu przechodzą szybko do stanu podstawowego oddając energię w wyniku zderzeń ze ściankami. Emisja wymuszona w laserze przedstawiona została na rysunkach poniżej. Na rysunku (a) foton zostaje „wprowadzony” do gazu. Foton wymusza emisję drugiego fotonu  przez wzbudzony atom (b). Przez układ poruszają się dwa fotony. Wymuszona zostaje kolejna  emisja i już trzy fotony o tej samej fazie poruszają się przez układ (c). Jeżeli na końcach zbiornika  znajdują się lustra to ten proces będzie trwał aż wszystkie atomy wypromieniują nadmiar energii. Jeżeli jedno z tych zwierciadeł będzie częściowo przepuszczające to układ będzie opuszczała  wiązka spójna - wszystkie fotony będą miały tę samą fazę. Inny sposób „odwrócenia” rozkładu boltzmanowskiego jest wykorzystany w laserze rubinowym.  Laser zbudowany na ciele stałym składa się z pręta wykonanego z kryształu Al2O3, w którym  jonami czynnymi są jony z grupy ziem rzadkich. Na końcach pręta są naniesione zwierciadła  odbijające. Promieniowanie pompujące jest  wytwarzane przez lampę błyskową umieszczoną  wokół kryształu tak jak pokazano na rysunku  poniżej. 10 20 eV En’ En h ν =1.96 eV λ  = 633 nm E1 Od czasu uruchomienia pierwszego lasera tj. od 1960 roku technologia tych urządzeń bardzo się  rozwinęła. Obecnie działają zarówno lasery impulsowe jak i lasery o pracy ciągłej. Ośrodkami  czynnymi w laserach są gazy, ciała stałe i ciecze, a zakres długości fal jest bardzo szeroki; od  podczerwieni przez obszar widzialny aż do nadfioletu (ostatnio!). Zastosowania laserów są wszechstronne. Przykładowo: • w odtwarzaczach i nagrywarkach (CD), • w dalmierzach, celownikach • przy obróbce mechanicznej • holografia. lampa błyskowa wiązka światła ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz