Element płynu

note /search

Pojęcie strumienia

  • Politechnika Gdańska
  • Hydraulika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

ono strukturę przepływową utworzoną przez pęk trajektorii elementów płynów, przecinających powierzchnie S...

Wprowadzenie

  • Politechnika Śląska
  • Hydraulika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

poszczególnych elementów płynu). Ciecze sprężystość objętościowa mała ściśliwość (samoistna objętość, nieznacznie...

Przepływ burzliwy

  • Politechnika Gdańska
  • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1806

porusza się wzdłuż regularnie, płynnie ułożonych warstw, między którymi nie następuje mieszanie elementów...

Ruch płynu rzeczywistego

  • Politechnika Śląska
  • Hydraulika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1778

Hagena– Poiseuille’a 2 PRZEPŁYW TURBULENTNY - chaotyczny i nieregularny ruch elementów płynu, - duża...