Elastyczność popytu metoda punktowa - strona 15

Ekonomia matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 11095

ekonomiczną elastyczności popytu na i-ty towar względem j-tego towaru. Kiedy towar nazywamy normalnym...

Ekonomia - pytania i odpowiedzi

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

-wyraża zmianę popytu na jedno dobro pod wpływem zmiany ceny innego dobra, dodatnia elastyczność znaczy...