Racjonalizm strategiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Racjonalizm strategiczny - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 8 stron i zawiera materiał zatytułowany "paradygmat racjonalności strategicznej".

Porusza takie tematy jak: szkoły: planistyczna, pozycjonowania macierzowego, ilościowa, zasobowa, pozycyjna, behawioralna, systemowa, inkrementalna, metody oceny otoczenia przedsiębiorstwa, charakterystyka metod, metoda delficka, metoda strategiczna, metody scenariuszowe i symulacyjne, mapa grup strategicznych, zjawisko krzywej doświadczeń, metody macierzowe = metody portfelowe oraz macierz Hoffera.

Notatka pozwoli przyswoić sobie wiedzę z zakresu racjonalności strategicznej oraz przygotować się odpowiednio na zajęcia.

PARADYGMAT RACJONALNOŚCI STRATEGICZNEJ
Szkoła planistyczna - przekonanie, że źródłem racjonalizacji działań jest dobry plan.
Zarządzanie niepewnością otoczenia przedsiębiorstwa - zarządzanie strategiczne.
Szkoła pozycjonowania macierzowego - wyróżnikiem tej szkoły jest prezentacja oferty asortymentowej przedsiębiorstwa, porównanie dynamiki zmian (przeszłości do przyszłości).
Szkoła ilościowa - bazuje na modelowaniu ekonometrycznym, pogląd wyrażany przez zwolenników - możliwości opisu liczbowego.
Szkoła zasobowa - kluczem do sukcesu strategicznego jest umiejętne kształtowanie zasobów
(kompetencje, elastyczność)
Szkoła pozycyjna - umiejętne określenie docelowej pozycji przedsiębiorstwa, potencjał i charakterystyka otoczenia wyznaczają pozycje.
Szkoła behawioralna - kluczem do sukcesu jest umotywowanie pracownika.
Szkoła systemowa - kluczem jest zachowanie w grupie.
Szkoła inkrementalna (drobnych kontroli) - szkoła uczenia się, strategia powstaje w działaniu. Peters, Watterman: „W poszukiwaniu doskonałości”.
METODY OCENY OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
I. Otoczenie makro określane jako zewnętrzne, dalsze tło, jest to część otoczenia, na którą przedsiębiorstwo nie ma wpływu:
- otoczenie demograficzne - struktura wiekowa, płci, wykształcenia - istotne czynniki strategii
- otoczenie prawne - zjawisko lobbingu, (duże przedsiębiorstwa próbują wpływać na legislacje)
- otoczenie ekonomiczne - poziom inflacji, poziom i stabilność kursu walutowego, dynamika PKB, poziom i dynamika wynagrodzeń, deficyt budżetu
- otoczenie polityczne - koalicje partii są ważnym czynnikiem strategii
- otoczenie społeczne - etyka pracy, wartości jakimi kieruje się jednostka jako konsument
- otoczenie technologiczne - dynamika rozwoju nowych technologii
- otoczenie międzynarodowe - globalizacja przedsiębiorstw
II. Otoczenie bliższe, konkurencyjne - przedsiębiorstwo ma wpływ na otoczenie
Trzy podstawowe grupy istniejące w otoczeniu bliższym (biznesowym):
- otoczenie konkurencyjne
- odbiorcy
- dostawcy
Charakterystyka metod analizy otoczenia makro
Wyróżniamy dwie grupy metod:
metody bezscenariuszowe
metody scenariuszowe
Ad. 1. Metody bezscenariuszowe
Wspólnym elementem jest założenie o tzw. ciągłości otoczenia, podstawowe elementy otoczenia nie ulegają zmianie .
Wyróżniamy metody:
- m. ekstrapolacji trendu - zaakceptowanie zjawiska, które rozwija się w czasie, poziom popytu, kursu walutowego


(…)

… obszarze.
ZJAWISKO KRZYWEJ DOŚWIADCZEŃ
Obniżanie się kosztu jednostkowego w miarę poznawania danej technologii.
metoda SPACE :
parametrów metodzie tej wyróżniamy 4 wymiary:
- siłę finansowa
- przewaga konkurencyjna
-stabilność otoczenia
- atrakcyjność sektora
Przykłady parametrów jakimi mierzymy te cztery wymiary
Siłę finansową mierzymy: poziomem zwrotu z inwestycji przeciętnych poziomem dźwigni
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz