Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 21

Mikroenonomia -test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Irmgard Maria Smandek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2065

dla różnych grup nabywców, różnicuje cenę w zależności od elastyczności cenowej popytu. Na rynku konkurencji...

Ekonomia - Teorie popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

popytu (elementy rynku: cena, popyt, podaż, elastyczność, cenowe równoważenie rynku, dobra Giffena...

Problem transportowy- metoda VAM

 • Politechnika Śląska
 • Organizacja i zarządzanie w transporcie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1673

dopuszczalne zadania transportowego. Bierze ona pod uwagę macierz kosztów dzięki czemu daje w wyniku niski...

Mikroekonomia - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 8855

w stopniu maksymalnie możliwym. POPYT I PODAŻ Popyt to ilość, którą nabywcy chcą kupić przy różnych...

Mikroekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

transakcji. Elastyczność cenowa i dochodowa popytu i podaży Elastyczność - przedstawia procentową zmianę...

Mikroekonomia - opracowanie - David Begg

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 2352

o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać ZASÓB RZADKI (ograniczony) - przy cenie równej 0 popyt nań przewyższa dostępna podaż...

Ekonomia- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1239

o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać ZASÓB RZADKI (ograniczony) - przy cenie równej 0 popyt nań przewyższa dostępna podaż...

Skrypt - Ekonomia Begg

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 994

o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać ZASÓB RZADKI (ograniczony) - przy cenie równej 0 popyt nań przewyższa dostępna podaż...