Mikroekonomia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA
Wprowadzenie do ekonomii Ekonomia - bada w jaki sposób ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów
Zasoby:
Ziemia
Praca ludzka
Kapitał
Technologia
Alokacja - rozmieszczenie lub przydział zasobów do innych zastosowań
Potrzeba- niedobór czegoś (np. potrzebuję samochodu)
Pragnienie- potrzeba skierowana na określone dobro (np. potrzebuję Koenigsegga CCX)
Cechy potrzeb:
Ilościowo nieograniczone (zawsze są)
Ustawicznie się zdradzają
Ograniczone w swojej pojemności
Uwarunkowane społecznie
Dobro - środek zaspokajania ludzkich potrzeb
Usługa - czynność prowadząca do zaspokojenia ludzkiej potrzeby (ja pierdolę...)
Materialna - wykonanie czegoś, np. zlecenie produkcji jakiegoś dobra
Niematerialna - np. udzielenie konsultacji
Dobra dzielimy na:
Ekonomiczne - występują w ilościach ograniczonych i SĄ WYNIKIEM SPOŁECZNEGO PROCESU PRODUKCJI!!! (stal?)
Wolne - nieograniczone i nie będące wynikiem produkcji (np. energia słoneczna)
Kapitałowe - wykorzystywane w produkcji do wytwarzania innych dóbr i usług (pżenica)
Konsumpcyjne - takie, które są produktem finalnym (hleb)
Komplementarne - uzupełniające inne dobro (wkład do długopisu)
Substytucyjne - alternatywa dla innego dobra (pióro i długopis)
Produkt - dobro uzyskiwane wskutek działalności produkcyjnej społeczeństwa
Towar - produkt przeznaczony na wymianę
Rzadkość - ograniczony dostęp do danego dobra/usługi. PRZY CENIE RÓWNEJ 0 POPYT NAŃ DOSTĘPNA PODAŻ!!! Z problemem rzadkości mamy do czynienia, gdy zapotrzebowanie przewyższa możliwości świadczenia lub wyprodukowania.
Koszt alternatywny - ilość danego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki innego, alternatywnego dobra (dotyczy tego, czego NIE wybraliśmy)
Mikroekonomia - szczegółowa analiza poszczególnych działań gospodarczych, badanie indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów, działalności przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i państwa, analiza kategorii, związków i prawidłowości na najniższych szczeblach. Dotyczy:
Podmiotów gospodarczych
Rynków
Branż
Regionów
Krajów


(…)

… i posiadają wiele bliskich substytutów. Przedsiębiorca decyduje ile wyprodukować i ile sprzedać, a także do jakiego konsumenta trafić (np. Lacoste). Duża swoboda wejścia i wyjścia na rynek
Doskonała - ten sam produkt, zarówno kupujący, jak i sprzedający uznają, że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na cenę rynkową, bez względu na sprzedaż uzyskuje się tę samą cenę, duża liczba przedsiębiorców…
… się na nie popyt, to zwiększy się popyt na margarynę, mimo, że będzie kosztowała tyle, co wcześniej
Dobra komplementarne - jeśli zwiększa się cena jednego dobra i zmniejsza się popyt na nie, to zmniejsza się również popyt na dobro komplementarne przy tej samej cenie (np. jeśli długopisy zaczną drożeć, zmniejszy się popyt na nie i tak samo zmniejszy się popyt na wkłady do nich, mimo, że ich cena nie zmieni się)
Wpływ na popyt mają:
Przewidywania co do przyszłej ceny
Reklamy
Moda
Popyt na dobra komplementarne i substytucyjne
Gusta i preferencje
Dobra normalne - popyt na nie rośnie wraz z dochodem
Dobra niższego rzędu - popyt na nie spada, gdy wzrasta dochód
Podaż - ilość dóbr, które producenci oferują na sprzedaż przy różnych poziomach ceny
PRAWO PODAŻY - GDY ROŚNIE CENA, ROŚNIE I PODAŻ
(Kurwa, znowu rysunek…
… popytu - pokazuje o ile procent zmienia się popyt na dane dobro, jeśli cena innego dobra zmieni się o 1%.
Procentowa zmiana popytu danego dobra dzielona przez procentową zmianę ceny innego dobra.
Jeśli elastyczność mieszana
Jest ujemna - są to dobra komplementarne, bo, jak pamiętacie, jak rośnie cena jednego, to spada popyt na drugie.
Jest dodatnia - są to dobra substytucyjne - jak rośnie cena jednego…
…...)
Podaż zależy od:
Kosztów produktów
Podatków
Technologii
Czynników naturalnych
Cena równowagi rynkowej - taka cena, przy której popyt deklarowany przez konsumentów zrównany jest z podażą deklarowaną przez producentów.
Ilość równowagi rynkowej - taka ilość produktu, przy której popyt deklarowany przez konsumentów zrównany jest z podażą deklarowaną przez producentów.
Jeśli nałożymy na siebie krzywą popytu…
…, którego ilość w danym okresie jest stała.
Ingerencja państwa w rynek:
Cena minimalna - cena ustalana w celu ochrony producentów, gdy podaż jest za duża. Jest to cena, która jest efektywna, gdy jest wyższa od ceny równowagi rynkowej i poniżej tej ceny nie wolno zawierać transakcji. Nadwyżkę rynkową zobowiązuje się skupić Rząd.
Cena maksymalna - ta cena chroni konsumentów, gdy na rynku panuje niedobór i popyt…
…, to zwiększa się popyt na drugie.
Dla PODAŻY liczymy tylko elastyczność cenową. Ma analogiczne zastosowania, jak w przypadku popytu.
Elementy teorii wyboru konsumenta Użyteczność - satysfakcja z danego towaru
Popyt funkcjonalny - taki popyt, który spada przy wzroście cen (czyli taki zwykły)
Popyt niefunkcjonalny - część popytu rynkowego, która wynika z zachowań konsumentów wywołanych wpływem efektów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz