Elastyczność popytu dochodowa - strona 35

Ekonomia - definicje na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Hanna Kruk
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

, jak zmienia się zapotrzebowanie na dane dobro wskutek zmiany ceny innego dobra Elastyczność dochodowa popytu...

Popyt - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

nabycia jakiegoś dobra niepoparte jednak możliwościami dochodowymi. Zależność między popytem a ceną...

Teorie popytu na pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1267

S.M. Goldfelda, który wykazał, że dochodowa elastyczność popytu na pieniądz jest mniejsza od jedności...

Rynek - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi. W przypadku poprawy dochodowej popyt potencjalny...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

. Wyróżniamy 3 rodzaje elastyczności popytu: cenową mieszaną dochodową. Cenową elastyczność popytu przedstawia...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

. Wyróżniamy 3 rodzaje elastyczności popytu: cenową mieszaną dochodową. Cenową elastyczność popytu przedstawia...

System podatkowy- definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1393

: zapewnia środki finansowe na pokrycie wydatków publicznych; umożliwia makroekonomiczne kształtowanie popytu...