Elastyczność popytu dochodowa - strona 30

Zachowanie konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

jakości to popyt oscyluje na stałym poziomie. W punkcie C elastyczność dochodowa popytu jest bliska zeru...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

popytu: Czynnik demograficzny, klimatyczny, sytuacja polityczna. 62.Cenowa elastyczność popytu to stopień...

SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

wykorzystywanym do regulowania podaży pieniądza. - TRZY RODZAJE POPYTU NA PIENIĄDZ: popyt transakcyjny - wynika...

Pieniąd - ogólne zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

pieniężnej; niedostateczna elastyczność struktur ekonomicznych i społecznych; ograniczenia swobody...

Mikroekonomia UEK testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Czekaj
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 16037

ogólnych wydatków na to dobro. 22. Jeśli popyt na dobro cechuje większa od jedności elastyczność dochodowa...

Pojęcia z podstaw ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1799

całym swym majątkiem. Wskaźnik elastyczności popytu ED>1, to popyt jest- elastyczny. Wtórny podział...