Zachowanie konsumentów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie konsumentów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zachowania konsumentów dr Agata Małysa-Kaleta
Opracowane zagadnienia część 3
Aspiracje jako czynnik zachowań konsumentów
Aspiracje → chęć urzeczywistnienia pewnych wartości uznawanych za istotne wyróżniki życia; wyrażają pożądany styl i standard życia. Są wynikiem naturalnych właściwości człowieka, jego marzeń, dążeń, indywidualnych hierarchii wartości i naśladowania
Motywy i postawy w zachowaniach konsumentów
Motywy
określają konkretne zachowania; są bezpośrednim motorem i przyczyną zachowania, uruchamiają celowe działanie
są odnawialne w czasie
uwarunkowane biologicznie, społecznie
Motywy
Aktywizujące komponenty Poznawcze komponenty
(emocje, instynkt) (podmiot, siła intencji, cel, sytuacja bodźcowa, środki działania, Postawy = motywacje + rozpoznawcza ocena przedmiotu
Postawy - najczęstszy przedmiot badań zachowań konsumentów
Postawy → elementy zachowania

Kształtują się w procesie myślenia na podstawie własnej wiedzy, wiary, doświadczeń życiowych i opinii od innych osób
= dyspozycje do zachowania się w określony sposób
= określony, względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do podmiotu, przedmiotu
Elementy poznawcze
Postawa Elementy zachowania Zachowania konsumentów →
Stosunek emocjonalny → przedmiot postawy
Proces komunikacji → postawy
(nadawca, przekaz, kanał, odbiorca)
Postawy specyficzne i niespecyficzne
stabilne i niestabilne
kształtowane przez własne doświadczenia lub przez informacje w procesie komunikacji
Zachowania konsumenta → zgodne z postawą

Niezgodne z postawą (czynniki osobowościowe, czynniki sytuacyjne, istnienie alternatywnych zachowań)
Preferencje i ich identyfikacja
Preferencje → system ocen i priorytetów; subiektywne oceny, którymi kierują się jednostki
Indywidualne rodzinne grupowe
Preferencje nie zawsze wpływają na wybór czasem czynniki przypadkowe. Na zmiany preferencji mają wpływ:
nowe produkty
reklama
edukacja konsumencka
czas
dochód
miejsce zameldowania
Preferencje nie są kategorią obserwacji w prosty sposób


(…)

… Czynniki zachowań konsumentów według teorii marketingu
kulturowe - kultura, subkultura, klasa społeczna
społeczne - grupa odniesienia, rodzina, role i status
osobiste - wiek, etap cyklu życia, zawód, sytuacja ekonomiczna, styl życia, osobowość i sytuacja życiowa
psychologiczne - motywacja, percepcja, proces uczenia się, przekonania i postawy
34 Czynniki kulturowe zachowań konsumentów
Kultura (środowisko…
…, sposób nabycia, pojawienie się innowacji)
Kształtowanie cen:
ceny wolne (kształtowane w wyniku swobodnego działania sił rynkowych)
ceny urzędowe (ustalone bezpośrednio przez państwo, które uwzględnia ważny interes społeczny - ceny leków, usług lekarskich, czynsze, opłaty za energię, ciepło, wodę, abonament TV)
ceny regulowane (ustalone przez producentów na podstawie zasad określonych przez organy państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz