Elastyczność popytu dochodowa - strona 13

Teoria wyboru konsumenta cz 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

o 100%, co potwierdza, ze kino jest dobrem luksusowym o elastyczności dochodowej większej od jedności...

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 7021

elastyczności popytu na wartość ujemną co wynika z ujemnego nachylenia krzywej popytu Dochodowa elastyczność...

Ekonomia - Teorie popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

popytu (elementy rynku: cena, popyt, podaż, elastyczność, cenowe równoważenie rynku, dobra Giffena...

Popyt - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

: elastyczność cenową popytu elastyczność dochodową popytu elastyczność krzyżową (mieszaną) popytu Ad. 1...

Popyt jako funkcja cen

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

: elastyczność cenową popytu elastyczność dochodową popytu elastyczność krzyżową (mieszaną) popytu Ad. 1...

Marketing usług - wykład 14 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Elastyczność popytu Koszty ponoszone przez firmę Metody ustalania cen: Metoda kosztowa (koszty+zyks): zasadna...

Zagadnienia w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

. Elastyczność cenowa popytu - jest miarą procentowej zmiany popytu na dane dobro pod wpływem procentowej zmiany...