Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 50

Rynek doskonale konkurencyjny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

WOLNOKONKURENCYJNEJ Krzywa popytu indywidualnego a przychody firmy Przychody(utargi)całkowite (ang.total revenue ) Uc...

Etapy analizy SWOT - Analiza konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

gospodarcza -wypłacalność -poziom zysku -poziom przychodów ze sprzedaży 4. Działalność marketingowa...

Etapy analizy SWOT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

gospodarcza -wypłacalność -poziom zysku -poziom przychodów ze sprzedaży 4. Działalność marketingowa...

Pojęcia z podstaw ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1799

. Prawo Fishera-wartość sprzedana = wart. nabytej. MxV=PxT Prawo malejących przychodów krańcowych mówi...

Ekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1225

. Prawo Fishera-wartość sprzedana = wart. nabytej. MxV=PxT Prawo malejących przychodów krańcowych mówi...