Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 51

Finanse (27stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498

w nich czynny udział. Wg tego kryterium wyróżnia się: 1. Przychody i wydatki materialne i osobowe...

Podstawy marketingu - test - Rynek

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Robert Nowacki
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 546
Wyświetleń: 917

Test B: 3. Cenowa elastyczność popytu - informuje o reakcjach popytu na prowadzoną przez firmę...

Egzamin - pytania z opracowaniem

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
  • Finanse
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 8029

dla pracowników sfery budżetowej metodą memoriałową (zgodnie z zaleceniami UE) - przychody uznaje się w momencie...

Instrumenty Controllingu

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Controlling
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6972

o przedsiębiorstwie. Oprócz przychodów ze sprzedaży oddzielnie wykazuje się tam koszty stałe i zmienne, dzięki...