Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 31

Cena jako narzędzie marketingu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

: maksymalny, minimalny, sztywny) 5. Rodzaje elastyczności popytu:       popyt doskonały (cena stała...

Cena jako element marketingu-mix

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

na popycie Odwołują się do wyników badań elastyczności cenowej i dochodowej popytu. Komplementarnie do badań...

Podstawy marketingu wykład

 • Politechnika Opolska
 • dr Ludwika Kosińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2919

oszacować wskaźnik elastyczności cenowej popytu. Rodzaje popytu: - popyt elastyczny - popyt proporcjonalny...

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Paweł Kuśmierczyk
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3948

- miary wrażliwości (elastyczność cenowa popytu, duration, współczynnik beta itd.) + przykłady - miary...

Podaż, popyt, rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1617

elastyczność cenową popytu na dany towar. Popyt ten zależy także od cen innych dóbr pokrewnych. Mieszana...