Cena jako narzędzie marketingu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena jako narzędzie marketingu - wykład - strona 1 Cena jako narzędzie marketingu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład XIV – Cena jako narzędzie marketingu mix
1. Cztery założenia marketingowej koncepcji ceny:
dostosowanie cen do rynku docelowego i strategii pozycjonowania produktu
określenie relacji komplementarnych i kompensacyjnych między ceną a pozostałymi instrumentami
marketingu mix
dostosowanie ceny do innych produktów oferowanych przez firmę i do specyficznych warunków
rynkowych
określenie dopuszczalnego przedziału cenowego
2. Podstawowe funkcje cen:
informacyjna
przychodowa
motywacyjna
bilansowa
3. Pozycjonowanie produktu wg. cen:najwyższa cena = produkt perfekcyjny (diament)
wysoka cena = produkt luksusowy (brylant)
dość wysoka cena = produkt specjalny (złoto w bryłkach)
średnia cena = produkt wyższej jakości (drogie wino)
niższa cena = produkt standardowy (wino)
niska cena = produkt przeciętny (fiat)
najniższa cena = produkt uproszczony (maluch)
4. Rodzaje i typy cen:

wg. kryterium ogniw dystrybucji
cena zbytu = cena producenta
cena hurtowa
cena detaliczna

w zależności od relacji rynkowych
 równowagi
 wolnorynkowa
 monopolowy
 urzędowa (charakter: maksymalny, minimalny, sztywny)
5. Rodzaje elastyczności popytu:


popyt doskonały (cena stała, popyt rośnie)
popyt nadplastyczny (spada cena i powoduje szybszy niż proporcjonalny wzrost popytu)
popyt nieelastyczny (wzrasta cena i powoduje mniejszy niż proporcjonalny spadek popytu)
popyt elastyczny (spada cena, popyt rośnie)
popyt sztywny (nie zależy od ceny)
popyt paradoksalny (cena wzrasta, popyt wzrasta)
6. Paradoksy popytowe:paradoks Giffena (dotyczy produktów podstawowych)
paradoks Veblena (dotyczy produktów luksusowych)
paradoks spekulacyjny
Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład XIV – Cena jako narzędzie marketingu mix

paradoks marketingowy (konsument kojarzy wysoką cenę z wysoką jakością dlatego jak cena spada
popyt spada)
7. Czynniki wpływające na wrażliwość ceową nabywcy:

efekt wartości unikatowej
efekt świadomości istnienia substytutów
efekt trudnego porównania
efekt globalnych wydatków
efekt końcowego pożytku
efekt podzielnych wydatków
efekt utopionych pieniędzy
efekt relacji jakości do ceny
efekt zapasów
8. Strategie i polityka cenowa:
Polityka cenowa czyli metoda ustalania ceny:
 ceny orientowane na koszty
 ceny orientowane na popyt
 ceny orientowane na konkurencje
 strategie cen mieszanych
Strategie cenowe czyli dominujący typ polityki cenowej:
 ceny wysokie (nowe produktu)
 ceny średnie (zmierzanie do ograniczenia konkurencji)
 ceny niskie (penetracja rynku)
9. Strategie cen producentów:


skimmingowa – nowe produkty wprowadzone z wysoką ceną (spijanie śmietanki)
 cena „nowości” przyciąga grupę zamożnych klientów
 w trakcie pobytu na rynku cena systematycznie spada
ceny penetracyjne – strategie cen niższych od konkurencji
 firma zdobywa udział w rynku
 stosuje się gdy produkt trudno jest wyróżnić, lub gdy na ryku istnieje duża liczba substytutów
tego produktu
10. Strategie cen pośredników:

nierówne końcówki
podwójne ceny
specjalna oferta
psychologiczna obniżka
przynęta cenowa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz