Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 14

Mikroekonomia - notatki do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2625
Wyświetleń: 9079

- tylko te potrzeby, które mają pokrycie w realnej sile nabywczej konsumentów Popyt- ilość dobra na które wystepuje...

Skutki zmian cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

popyt na dobra względem niego substytucyjne, a maleje na dobra komplementarne.   Efekt dochodowy...

Państwo w gospodarce mieszanej 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

się dodatnią elastycznością dochodowa popytu. 2.Dobra niższego rzędu, na które popyt maleje w miarę wzrostu...

Ekonomika transportu - test 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

na rozmiar popytu na te przewozy, c). ma charakter dobra luksusowego, a zatem poważny wzrost dochodu rodziców...

Ekonomia - Teorie popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

popytu (elementy rynku: cena, popyt, podaż, elastyczność, cenowe równoważenie rynku, dobra Giffena...

Popyt i podaż-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

- to wartość dobra wyrażona w pieniądzu (lub w innych towarach). ustala się w wyniku gry popytu i podaży...

Popyt i podaż

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

- to wartość dobra wyrażona w pieniądzu (lub w innych towarach). ustala się w wyniku gry popytu i podaży...

Makroekonomia - wykład 5, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

- popyt na dobra w naszym kraju Podaż AS = ASc +Asy +ASg +ASz CPI - wskaźnik ceny komsumpcyjnej P - cena Y...

Mikroenonomia -test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Irmgard Maria Smandek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2065

. Gdy 15% wzrost ceny danego dobra wywoła na rynku 30% spadek wielkości popytu, możemy wnioskować...