Ekstradycja - strona 3

Wykład - Azyl terytorialny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

ekstradycji. Prawo ubiegania się o azyl. W powszechnym prawie międzynarodowym nie ma norm regulujących...

Postępowanie karne- odpowiedzi 6

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • mgr Czesław Kulesza
  • Postępowanie karne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 875

bezzasadną jedynie na wniosek strony chyba że zgłoszono votum separatum 14.Ekstradycja może nastąpić: b...

Prawa człowieka - wykład 5

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

cudzoziemców a1 gwarancje na wypoadek wydlaenia lub ekstradycji porow a13 paktu obywatelskiego protokół 12 nt...

Sprawo międzynarodowe publiczne-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. Muszy_ski
  • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1204

lub sprawców przestępstw politycznych, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki (art. 1 i 3 konwencji). EKSTRADYCJA...