Ochrona człowieka wykład 26/10/11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona człowieka wykład 26/10/11 - strona 1

Fragment notatki:

...

26.10.2011
PRAWA I WOLNOŚCI PUBLICZNE:
Prawo do rzetelnej procedury sądowej
pr do sądu art 45 nie tylko procedura karna lae wszelkie sprawy i spory w których jednostką jest strona
prawo do obrony art 42 ust 2- jednostka w postępowaniu karnym na wszystkich jego etapach. Od przygotowawczego przez sadowe i wykonawcze - przed prokuratorem tez prawo do obrony
nullum crime sine lege / nullum pena sine lege jeżeli w mysl pr mn to nie stosujemy
domniemania niewinności zasada art 42 ust 3
wyłączenie przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości zawieszenie przedawnienia w stosunku do przestepstw nie sciganych z przyczyn politycznych popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie do czasu ustania tych przyczyn
2Prawo do ochrony prywatności
do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, do decydowania o swoim życiu osobistym (władza nie może żądać ujawnienia swojego świato poglądu czy wyznania art 53 ust 7)
autonomia stosunków rodzinnych- zwłaszcza pr rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i dopuszczenie ograniczenia lub pozbawienia pr rodzicielskich tylko na mocy wyroku sądowego
konstytucyjnie ustanowione ograniczenia dotyczace ujawniania pozyskiwania i dostepności info o osobach (TK odniósł je do info o naszym stanie zdrowia i uznał ze umieszczanie stratystycznego nr choroby na zwolnieniu lekarskim jest naruszeniem tego prawa, SN uznał odpowiedzialność gazety za artykół za okoliczności związane ujawnienie ze ślubem która była znana w społeczności lokalnej a ona nie chciała zeby wiedzieli inni kto jest jej współmałóżonkiem)
wolność przemieszczania się art 52 obejmuje:
swobode przemieszczania się po terytorium RP
swobodę wyboru miejsca zamieszkania i pobytu (RP cały czas bo mowa o Konstytucji RP)
opuszczania terytorium RP (prawo do paszportu)
te wolności nie są absolune mogą podlegac ograniczeniu ustanowionym jedynie w ustawie, ale są takie wolności w tym zakresie które mają charakter bezwzględny to:
zakaz banicji - zakaz wydalenia z kraju i zakaza zakazywania powrotu do kraju art52 ust 4 dotyczy obywatela poslkiego
zakaz ekstradycji- wydania danej osoby innemu państwu, ma bezwzględny gdy chodzi o obywateli poskich , obcy 0- art 52 ust 2wyłączona osoba jeżeli osoba jest podejrzana ….............. lub wystarczy prawdopodobieństwo że osoba wydana obcemu państwu zstanie tam poddana nieludzkiemu lub ponizającemu traktowaniu albo ukaraniu bądz tez zostanie pozbawiona gwarancji żetelnej procedury sądowej np. do CHRL odmawiamy ekstradycji.
W Polsce tyulko sad orzeka o ekstradycji - dopusczalności bądz nie w postępowaniu karnym kodeksie art 602 i dalej
bezwzględność ekstradycji polaka- europejski nakaz aresztowania naruszył funkcjonowanie tej zasady jako bezwględnej. Na żadanie UE istnieje możliwość wydania obywatela RP. Na podstawie Konst która dopuszcza oddania czesci pr org międzynarodowej co zmieniono jak Polska do UE przystąpiła


(…)

… i higienicznych warunków pracy do wypoczynku - urlopy i dni wolne od pracy 66 u 2
do koalicji- organizowania się w związki zawodowe łaczy się z tym uprawnienie dla zz do zawierania np. zbiorowych układów pracy, prowadzenia sporów zbiorowych i organizowania strajków pracowniczych
uprawnienie państwa wynika z tego do sprawowania nadzrou nad warunkami pracy w tym zakaz STAŁEGO zatrudniania dzieci do lat 16…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz