Ekonomia społeczna - strona 259

Obszary wiejskie- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2002

charakter zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich 1. Różnorodne funkcje obszarów wiejskich. 2...

Karta ateńska z 1998

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2954

, doprowadziły do wyludnienia się centralnej części miast oraz zmiany struktur społecznych tych terenów...

Prawo jako technika społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1911

PRAWO JAKO TECHNIKA SPOŁECZNA 1. GENEZA -prawo jako technika społeczna wywodzi się z idei...

Państwo: geneza, definicja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1680

, społecznym. WŁADZA - zorganizowana dla porządku na danym terytorium wśród ludności. Może, ale nie musi mieć...

U progu wspołczesności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

społeczno-polityczną ale te zasady nie pokrywają się z normami Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela! Armie...

Test 3 z 4- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

prywatnych wola kierująca się zawsze dobrem ogółu wola boża 27. Umowa społeczna wg. E. Burke'a...