Mikroekonomia - Rynki czynników produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4312
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Rynki czynników produkcji - strona 1 Mikroekonomia - Rynki czynników produkcji - strona 2 Mikroekonomia - Rynki czynników produkcji - strona 3

Fragment notatki:

Referat zajmuje 2 strony, a jego tytuł brzmi: "Rynki czynników produkcji". Referat opisuje następujące zagadnienia: klasyfikacja rynku, klasyfikacja rynku czynników produkcji, grupa bezrobocia przymusowego, rynek kapitału i ziemi

REFERAT Z MIKROEKONOMII
RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI
Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one występują. Rynek pełni rolę regulacyjną procesów gospodarczych.
Rynek można sklasyfikować według kryteriów podziału: - przedmiotu obrotu-produkty i usługi konsumpcyjne oraz czynniki produkcji(ziemi, pracy, kapitału)
- zasięg geograficzny
- rynek sprzedawcy i nabywcy
- jednorodności przedmiotu transakcji- homogeniczny, heterogeniczny np. rynek pracy
-stopień wyrównywania ceny -doskonały i niedoskonały; przeciwieństwem rynku doskonałego jest rynek monopolistyczny
Z rynków czynników produkcji można wyróżnić trzy rynki, są to :
- rynek pracy - rynek kapitału
- rynek ziemi Rynek pracy w stanie równowagi, w warunkach wolnej konkurencji, niektórzy pracownicy nie podejmują pracy za ustaloną stawkę są grupą dobrowolnie bezrobotnych.
Grupa bezrobocia przymusowego jest różnicą podaży pracy a popytu na pracę przy stawce płacy różniącej się od stawki równowagi. Potencjalni pracownicy chcą podjąć pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Stan równowagi może dochodzić w zróżnicowanym tempie procesu rynku pracy do stanu równowagi. W możliwych przyczynach przymusowego bezrobocia wymieniane są porozumienia o płacach minimalnych, działalność związków zawodowych, efektu skali, podział pracowników pracujących od dawna i nowo przyjętych, wykorzystywanie zachęt płacowych do zwiększenia wydajności pracy. Praca jest zmiennym czynnikiem produkcji w krótkim okresie. Rynek kapitału i ziemi powinien być analizowany jednocześnie, ponieważ przedsiębiorstwa rzadko wykorzystują je oddzielnie. Nakład kapitału i ziemi wpływa na krzywą popytu na pracę i poziom płac zapewniający równowagę, a wielkość nakładu pracy zwrotnie oddziałują na inne czynniki produkcji. Cena czynnika produkcji pomnożona przez użytą ilość czynnika daje wynagrodzenie, czyli dochód.
Oprócz pracy najważniejszymi czynnikami są kapitał i ziemia. Kapitał rzeczowy obejmuje zasób wytworzonych dóbr wykorzystywanych do produkcji innych dóbr i usług. Różni się od ziemi tym, że jest wynikiem procesu produkcji. Ziemia jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez naturę. Zarówno kapitał, jaki ziemia są aktywami. Kapitał zużywa się corocznie, ale można go odnowić poprzez nowe inwestycje. Ziemia nie podlega amortyzacji. W długim okresie łączenia różnych czynników produkcji w różnych proporcjach mogą być dowolnie zmieniane, dla różnych rozmiarów produkcji wybór sposobu produkcji może być różny w zależności od techniki produkcji po opłaty tych czynników. Przy danej wielkości produkcji wzrost względnej ceny jednego czynnika skłoni przedsiębiorstwo do zmniejszenia stopniowo tego czynnika. Krzywa popytu na każdy czynnik produkcji pokazuje popyt zależny od wielkości fizycznego produktu krańcowego czynnika utargu końcowego , jaki przedsiębiorstwo uzyskuje ze sprzedaży dodatkowej jednostki produktu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz