Ekonomia społeczna - strona 255

Ubezpieczenia społeczne - zarys oglny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Ubezpieczenia społeczne - zarys ogólny Współczesny system ubezpieczeń społecznych powstał wskutek...

Idea stratyfikacji społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Idea stratyfikacji społecznej Wszystkie omówione dobra czy wartości ‐ bogactwo, władza, prestiż...

Doktryna reformacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

aspiracji ludowych i egalitarnych w sferze stosunków społecznych Tomasz Munzer Bardziej radykalny; władza...

Teoria Löscha, Hoovera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3136

- techniczny, praca, korzyść aglomeracji) Społeczno - polityczne - (społeczne, polityczne, strategiczno...

Miejski Program Rewitalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

dotyczących rozwoju przestrzenno - społeczno - gospodarczego miasta i regionu, założenia programu...

Modele realizacji polityki regionalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

z zachowaniem jej wewnętrznej spójności ekonomicznej i społecznej przy pomocy zespołu instrumentów prawnych...

Prawo interwencjonistyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1001

ono realizacji ściśle określonej polityki społecznej -do cech prawa interwencjonistycznego należą: selektywność...