Ekonomia społeczna - strona 256

Realizm amerykański

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2324

ona prawo jako zespół faktów psychicznych albo społecznych -wyróżnia się 2 nurty realizmu prawniczego...

Utylitaryzm i socjologia - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

społecznym… Socjologia - nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa...

Solidarystyczna teoria prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

racjonalnej organizacji pracy podział pracy społecznej , nawet najmniejsza jednostka ma pewne zadanie...

Nauka administracji- wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • Nauka administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

jest chęcią realizacji interesów określonej grupy społecznej, partii politycznej itp. Ustawodawca stara...

Kryteria segmentacji rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 476

: Klasa społeczna - wszystkie społeczeństwa ludzkie wykazują rozwarstwienie społeczne. Przyjmuje...

Państwo faszystowskie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

ludowych i nieporadność rozwiązania złożonych problemów społecznych przez ówczesne reżimy polityczne...

Uwarunkowania powstania socjologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1897

różnych kultur, odmienne życie ludzi (poszerzone granice świata i społeczne) - rewolucja francuska...

Proces nabywania K - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

- kontrola społeczna instytucje wychowawcze - dziś szkoła nie wychowuje kultura (powieści piosenki obrazy...

Arystoteles - jego założenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

jest rodzina człowiek jest istotą społeczną stan natury nie istniał państwo powstało z kojarzenia się rodzin...