Miejski Program Rewitalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejski Program Rewitalizacji - strona 1

Fragment notatki:

Miejski Program Rewitalizacji -interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny na poziomie lokalnym przygotowany w oparciu o współpracę różnych podmiotów publicznych i prywatnych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego obszaru oraz na sposoby przywrócenia temu terytorium dawnej roli lub nadania mu nowych funkcji. Musi przyjmować postać długookresowej strategii, opartej na głębokiej analizie stanu zastanego oraz na zestawieniu możliwych działań prowadzących do określonego długookresowego celu. Podlega zatwierdzeniu przez radę miejską i przybiera postać prawa miejscowego . Każdorazowa zmiana w  LPR wymaga uchwały rady miejskiej. Lokalny Program Rewitalizacji najczęściej składa się z :
charakterystyka obecnej sytuacji w mieście i poszczególnych osiedlach,
nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno - społeczno - gospodarczego miasta i regionu,
założenia programu rewitalizacji (wizja i cele),
planowane działania na obszarze rewitalizowanym (działania, mikroprogramy, projekty),
plan finansowy realizacji rewitalizacji,
system wdrażania i promocji,
sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz