Efekt brzegowy - strona 11

Granica Rocha- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

, ale tylko w pobliżu linii brzegowych. Obecnie altimetria satelitarna umożliwia badanie zmian poziomu oceanu...

Granica Rocha- opracowanie - Siły pływowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

, ale tylko w pobliżu linii brzegowych. Obecnie altimetria satelitarna umożliwia badanie zmian poziomu oceanu...

Stan naprężenia - zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

zanurzony. Zapisać statyczne warunki brzegowe na obcią onej części pobocznicy i denek walca. 6. Dla podanego...

Wybrzeża

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2443

prostopadłe do linii brzegowej zatoki będące przedłużeniem dolin rzecznych, często odciętych od morza pasem...

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2898

bezodpływowe 34% Rozczłonkowanie Eurazji:  Długośd linii brzegowej- 107 800 km  Rozwinięcie linii brzegowej...

Czynniki decydujące o jakości życia w morzu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1330

się podnosić. W efekcie nastąpiło odcięcie Bałtyku od wód oceanicznych i przekształcenie Morza Yoldiowego...

Eutrofizacja wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tymoteusz Biłyk
 • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

jest efektem nadmiernego dopływu substancji odżywczych (troficznych, biogennych), (spływającej w ściekach...