Edward Gierek gospodarka - strona 5

Światowa Organizacja Handlu

 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Stosunki międzynarodowe gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1225

Polska w WTO 1967 Polska wstępuje do GATT (za rządów Edwarda Gierka) Do tego momentu nasza pozycja...

Koncerny medialne-opracowanie 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Andrzej Adamski
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1085

, nie ona realizowała linię partii, ale wręcz przeciwnie: nowy sekretarz partii Edward Gierek przejął wiele pomysłów...

Ubezpieczenia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

i rencistów?: Starzeje się społeczeństwo Wydłużenie życia ( trwania) W 1978 - Gierek wprowadził ubezpieczenia...

Procesy przedtransformacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

do licznych zmian). Wcześniej zaszły następujące zmiany: 1. Dezideologizacja komunizmu za Gierka - wzbudziła...

Ruch robotniczy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

został Edward Gierek, a przewodniczącym Rady Państwa Józef Cyrankiewicz. Kolejny strajk poprawił doprowadził...