Dzierżenie prawo rzymskie - strona 2

Prawo rzeczowe - Zastaw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

z jej dzierżeniem przez zastawnika, który przejmuje ją na własność w razie niespłacenia pożyczki nieruchomy...

Posiadanie - definicja posiadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

po jej zajęciu, nie może jednak stosować przemocy względem osób. Obok posiadania występuje sytuacja dzierżenia...

POSIADANIE - służebność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

od instytucji podobnych: a) DZIERŻENIE- ( Art. 338 )- faktyczne władanie rzeczą za kogoś. Jest corpus...

Prawo rzeczowe, pojęcie rzeczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

podmiotowych bezwzględnych Rzecz - początkowo rzeczy materialne. Dopiero wraz z odrodzeniem prawa rzymskiego...

Kontrakty realne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

używanie. Komodatariusz otrzymywał rzecz tylko w dzierżenie i nie miał prawa pobierać z niej pożytków. Miał...

Posiadanie - Posiadacz samoistny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1281

. właściciel, najemca, dzierżyciel; posiadanie wadliwe i niewadliwe → wykształcone z prawa rzymskiego (vi, dam...

Prawo rzeczowe - Nabycie własności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

korzystania z własności -wg prawa rzymskiego własność to bezwzględne prawo do rzeczy, obejmujące pełne...