Dzielnik zera - strona 2

Dodawanie i mnożenie ideałów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

i nie posiada dzielników zera. TTTWIIIERDZZZENIIIE... Niech A będzie pierścieniem przemiennym z jedynką...

Ideały pierwsze i maksymalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

i nie posiada dzielników zera. TTTWIIIERDZZZENIIIE... Niech A będzie pierścieniem przemiennym z jedynką...

Pierścienie - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

całkowitości lub pierścieniem bez dzielników zera jeśli 0P = 1P i spełniony następujący aksjomat: (11...

Pierścienie 1-5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512

nie ma dzielników zera. Rzeczywiście jeśli a = 0P i jeśli ab = 0P to a jest elementem odwracalnym i mamy: ab = 0P...

Wstęp do algebry i teorii liczb

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Werbiński
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

z jedynką. Element a ∈ P \{0} nazywamy dzielnikiem zera, jeśli a·b=0 b∈P \{0} Element a ∈ P nazywamy...

Pierścienie - Wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

nie ma dzielników zera. Rzeczywiście jeśli a = 0P i jeśli ab = 0P to a jest elementem odwracalnym i mamy: ab = 0P...

Pierścienie wielomianów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

)  deg(f) + deg(g) JeŜeli współczynnik przy najwyŜszej potędze wielomianu f nie jest dzielnikiem zera...