Dziedzictwo kulturowe - strona 5

Edukacyjne szanse życiowe IISem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr inż. Mirosław Włodarczyk
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1428

kodów językowych Basila Bernsteina: Zwrócił uwagę na istotną rolę języka w przenoszeniu dziedzictwa...

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

przyrody -obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow -kierunki rozwoju systemow...

Zagospodarowanie przestrrzenne gminy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

przyrody -obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow -kierunki rozwoju systemow...

Etnos

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

mają wspólne dziedzictwo kulturowe, które jest cechą wyróżniającą ich spośród innych grup. Do elementów...

Szczebel lokalny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego. Stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr...