Programy wieloletnie i rezerwy budżetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programy wieloletnie i rezerwy budżetowe - strona 1

Fragment notatki:

Programy wieloletnie.   Mogą być ustanowione dla realizacji grup powiązanych ze sobą zadań, jeżeli łączne koszty realizacji przekraczają z pewnymi wyjątkami 100 mln. zł. zadania realizowane w ich ramach mogą dotyczyć wyłącznie obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarki, rozwoju nauki lub ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego. Ustawa budżetowa będzie zawierać nie tylko limity wydatków przeznaczonych na jego realizację w danym roku budżetowym ale tez w dwu następnych latach budżetowych z nawet limit wydatków na realizacje całości programu.
  19.Rezerwy budżetowe.  
Rezerwa budżetowa to środki zaplanowane w budżecie po stronie wydatków, których przeznaczenie, w momencie uchwalania budżetu nie jest do końca określone. Rezerwy mają umożliwić wykonanie budżetu w sytuacjach nieprzewidzianych, np. gdy środki zaplanowane na określony rodzaj wydatków okazałyby się niewystarczające, bądź w sytuacji, gdy na określone cele wydatki w ogóle nie zostały zaplanowane, a dokonanie takich wydatków okazuje się być w trakcie roku celowe. Rezerwy budżetowe zapewniają pewną elastyczność budżetu w procesie jego wykonywania, nie należy jednak ich zbyt rozbudowywać. Rezerwy budżetowe nie maja charakteru kasowego, tzn. że w momencie uchwalania budżetu nie kryją się za nimi jakieś zgromadzone uprzednio zasoby pieniężne, które natychmiast można byłoby wydatkować. Dopiero zgromadzenie dochodów budżetowych w zaplanowanych kwotach umożliwia wykorzystanie rezerw budżetowych. Rezerwy budżetowe mogą być:
Rezerwy ogólne Są rezerwami wykonawców budżetu. To planowane wydatki na nieprzewidziane cele. W momencie uchwalania budżetu znana jest kwota takiej rezerwy, ale nieznane jest jej przeznaczenie, ani kto będzie jej dysponentem. Jej wysokość nie może przekroczyć 0,2% wydatków budżetu. Ogólną rezerwą budżetową dysponuje rada Ministrów, która może upoważnić Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania (w określonych granicach) ta rezerwą.
Rezerwy celowe Są rezerwami wykonawców budżetu. Mogą być tworzone w budżecie, w wypadkach:
mogą być przeznaczone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej w momencie opracowywania budżetu nie jest możliwy - ich przeznaczenie nie jest znane, ale znany jest podmiot, który będzie nim dysponował, albo nie znany jest podmiot, ale znane jest przeznaczenie środków;
gdy istnieją wydatki, których źródłem finansowania są środki pochodzące z zagranicy (zwrotne i bezzwrotne); przyczyną ich tworzenia jest istnienie po stronie podmioty przekazującego środki uprawnienie do wpływania na ich przeznaczenie; suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz