Dyspersja badania - strona 6

Dyspersja swiatła

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

), a często i o ośrodku, przez który ono przenikało (tzw. Widmo absorpcyjne) Badanie widm różnego rodzaju nosi...

Interpretacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

poznawczej w odniesieniu do zbiorowości jednorodnej Średnia geometryczna - badanie tempa zmiany zjawisk...

Strefa Brillouina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

52. Korzystając z relacji dyspersji w modelu Kroniga Penneya w postaci: P sin α a + cos(α...

Miary dyspersji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

MIARY DYSPERSJI. Miary dyspersji (zmienności, rozproszenia) charakteryzują stopień zróżnicowania...

Analiza lądowa Wykład 12

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Trudności w badaniu specjacji: nietrwałość i zmienność form trudności w oddzieleniu i wydzieleniu danej...

Statystyczna ocena wyników

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

. zaplanować badanie 2. podsumować zbiór danych z obserwacji, podkreślając tendencje, ale rezygnując...

Fizyka - Strefy Brillouina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

68. Znając relację dyspersji dla fononów: wykaż, że prędkość grupowa przyjmuje na końcach...

Statystyka - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

liczebności Badanie poziomu - jaka jest średnia cecha Badanie dyspersji - jak jest rozłożona cecha Badania...