Dyspersja badania - strona 3

Ceramika Al2O3 z dodatkiem SiC

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Jacek Szczerba
 • Technologia materiałów ogniotrwałych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1435

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: procedura eksperymentalna, dyspersja cząstek...

Statystyka - pytanie 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1477

” albo dyspersji) - informują o zróżnicowaniu badanej populacji. · Zaliczmy do niej: odchylenie standardowe...

Wstęp do statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1547

metody formułowania ocen dotyczących badanej zbiorowości i na podstawie badania części tej zbiorowości...

Istota analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

wielostronnie poprzez: badanie dyspersji - określającej stopień zróżnicowania poszczególnych wartości cechy...