Dyspersja badania - strona 3

note /search

Ceramika Al2O3 z dodatkiem SiC

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Technologia materiałów ogniotrwałych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1435

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: procedura eksperymentalna, dyspersja cząstek...

Statystyka - pytanie 18

  • Politechnika Warszawska
  • Statystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484

” albo dyspersji) - informują o zróżnicowaniu badanej populacji. · Zaliczmy do niej: odchylenie standardowe...

Wstęp do statystyki

  • Uniwersytet Gdański
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1561

metody formułowania ocen dotyczących badanej zbiorowości i na podstawie badania części tej zbiorowości...

Istota analizy struktury

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

wielostronnie poprzez: badanie dyspersji - określającej stopień zróżnicowania poszczególnych wartości cechy...