Badanie widm promieniowania niezrównoważonego gazu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie widm promieniowania niezrównoważonego gazu - omówienie - strona 1 Badanie widm promieniowania niezrównoważonego gazu - omówienie - strona 2 Badanie widm promieniowania niezrównoważonego gazu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Badanie widm promieniowania niezrównoważonego gazu.
Wstęp teoretyczny:
Widmo promieniowania elektromagnetycznego - zależy od rodzaju źródła promieniowania i daje wiele informacji na temat procesów wewnętrznych, oraz budowy cząsteczek danego gazu. Siatka dyfrakcyjna - jest to zbiór równoodległych subtelnych szczelin na powierzchni szkiełka. Odległość równa sumie szerokości szczeliny i odległości od następnej nazywamy stałą siatki dyfrakcyjnej.
Płaska fala monochromatyczna - przechodząc przez siatkę dyfrakcyjną o stałej porównywalnej z długością ulega dyfrakcji , interferencji , oraz ugięciu. Następnie fala zostaje zogniskowany na ekranie powstaje obraz pasków interferencyjnych (maksimów, minimów). Położenie prążków fal padających prostopadle na siatkę dyfrakcyjną opisuje wzór:
Badanie załamania bada się na spektroskopie.
Zdolność rozdzielcza - jest to wielkość charakteryzująca możliwość rozdzielania prążków w widmie . Istnieje związek między zdolnością rozdzielczą a liczbą szczelin w danej siatce.
Dyspersja kątowa - jest kolejną wielkością charakteryzującą siatkę i wyraża się wzorem:
Dyspersja zależy również od rzędu widma fali :
Wzór Balmera dla wodoru :
Zadania:
1.Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej.
2.Wyznaczenie długości fal w części widzialnej dla widma wodoru.
3.Wyznaczenie stałej Rydberga dla wodoru.
4.Wyznaczenie wartości dyspersji kątowej.
5.Wyznaczenie wartości zdolności rozdzielczej siatki dyfrakcyjnej.
Ad.1
Lp
λ[nm]
k
αL αP αŚR sin αŚR a
Δa
1.
589
1
112°38'
70°49'
20°54'
0,357
1649,85
360,01
2.
112°38'
70°49'
20°54'
3.
112°37'
70°50'
20°53'
Rachunek błędów:
Ad.2.
Δα=00°05'=0,001 [rad]
Lp
A
k
αL αP αŚR sin αŚR λ
Δλ
1


(…)

… siatki
Δλ=λ1−λ2 λ1;λ2 -długość fal prążków widma leżących najbliżej siebie k - rząd widma
N - liczba wszystkich szczelin w danej siatce
Δϕ- nieskończenie mała zmiana kąta odchylenia promienia wywołana nieskończenie małą zmianą długości fali Δλ.
R- stała Rydberga
n, m - liczby naturalne określające położenie orbit elektronowych w atomie wg. Bohra, przy czym m = (n+1), (n+2) itd.
Dla serii widzialnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz