Dyslokacja - strona 10

Władza państwowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

poszczególnych podmiotów Decyzje o celach, dla których możliwe jest zastosowanie przymusu i dyslokacji...

Materiałki exam imir

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1806

, doprowadzając do zniszczenia elementu konstrukcji. Ma to związek z poślizgiem dyslokacji pod wpływem naprężeń...

Fizyka metali 2 Aleksander Cyunczyk Prz - książka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2730

Aleksander Cyunczyk  , Fizyko metali Rzeszów 2003 K o o a l   M a d e j Aleksander  Cyunczyk F i z y k o metali B I B L I O T E K A   GŁÓWNA  P O L I T E C H N I K I   R Z E S Z O W S K I E J   W  S k   4 1 9 2 1   0 0 0 - 0 4 1 9 2 1 - 0 0 - 0 Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a prof. dr...

Pękanie materiałów

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Marcin Zielińsk
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4816

najmniejszymi zarodkami sprężystymi są dyslokacje krawędziowe, z tym że ze względu na małą wartość l naprężenie...

Historyczny rozwój materiałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

krystalicznej. Bezpośrednią obserwację podstruktury, zwłaszcza granic wąskokątowych lub dyslokacji, umożliwia...

Historia materiałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

krystalicznej. Bezpośrednią obserwację podstruktury, zwłaszcza granic wąskokątowych lub dyslokacji, umożliwia...

Wykład - wpływ globalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

) charakteru usług wynikają szczególne cechy dekompozycji tej kategorii produktów i przestrzennej dyslokacji...

Zastosowanie nanomateriałów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
 • Nanomateriały
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449

sposób - najpierw tworzony jest samoistnie manometryczny „pień”, a następnie w miejscach dyslokacji atomów siarki...

Wprowadzenie do materiałoznastwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

krystalicznej. Bezpośrednią obserwację podstruktury, zwłaszcza granic wąskokątowych lub dyslokacji, umożliwia...