Dysleksja - strona 5

Pedagogika specjalna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4333

są osoby z takimi problemami jak; dysleksja, dysortografia, dyskalkulia. 8. Logopedia dziedzina pedagogiki...

Diagnostyka część 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3269

ich nagromadzenia, koncentruje się na np. lęku, nieśmiałości, dysleksji, zaburzeniach psychosomatycznych...

Psychiatria część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3458

. Upośledzenie umysłowe (F70 – F79), 9. Zaburzenia rozwoju psychicznego (F80 – F89), np. dysleksja, dysgrafia...

Wiek przedszkolny - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Joanna Cie_likowska
 • Pedagogika
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1722

się objawom tzw. ryzyka dysleksji wśród dzieci w wieku 3-5 lat. I tak, do wybranych symptomów zapowiadających...

Różne rodzaje terapii- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

, u których występuje sprzężenie dysleksji i dysortografii. Istnieje możliwość rozpoczęcia pracy od dowolnej części...