Dysleksja - strona 6

Synestezja - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

zdolności matematyczne. Stwierdzone zostały również w 15% przypadki dysleksji, autyzmu i braku koncentracji...

Metodologia psychologii

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1792

że skala pomiaru będzie mieć charakter porządkowy) lub być wskaźnikiem zaburzeń – np. dysleksji...

Metodologia - Obiektywizm

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3024

że skala pomiaru będzie mieć charakter porządkowy) lub być wskaźnikiem zaburzeń – np. dysleksji...

Wykład - wybrane organizacje

  • Uniwersytet Warszawski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

WYBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE INDEKS ORGANIZACJI ZE WZGLĘDU NA POLA DZIAŁAŃ W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM BEZDOMNI ..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) - Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez Zapew...

Wybrane europejskie organizacje pozarządowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • mgr Zygmunt Gunia
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

W YBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I NDEKS O RGANIZACJI ZE W ZGLĘDU NA P OLA D ZIAŁAŃ W U KŁADZIE A LFABETYCZNYM BEZDOMNI ..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) - Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez ...