Dysleksja - strona 3

Analiza cech jakościowych

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

od typu lateralizacji jednorodnej prawostronnej:  opóźniony rozwój sprawności umysłowej: dysleksja...

Afazje

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1918

języka pisanego. Trudności te noszą nazwę aleksji (lub dysleksji), a niekiedy „ślepoty słów”. Pacjenci...

Biofizjologiczne podstawy zachowania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Biofizjologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

) Funkcje językowe (mowa, czytanie, pisanie) dysleksja, dysgrafia mogą być związane z defektami móżdku...

Dzieci z zaburzeniami w rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

z dysleksją, dyskalkulią rozwojową Dzieci z tzw. kryterium psychicznego (psychologicznego) - dzieci...

Podstawy genetyki

 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • prof. dr hab. Paulin Moszczyński
 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2730

się -urojenia DYSLEKSJA Zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci...

Podstawy pedagogiki

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3934

trudności w mówieniu, czytaniu - dysleksja, pisaniu - dysgrafia, liczeniu, a później i w innych dziedzinach...