Dyskonto weksla - strona 2

note /search

Cesja wierzytelności

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

kredytu). Bank potrąca odsetki z góry, podobnie jak przy dyskoncie weksli. Umowa cesji nie wymaga dla swej...

Prawo bankowe- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

na tym, że banki komer­cyjne koncentrowały się na udzielaniu kredytu krótkoter­minowego w formie dyskonta weksli...

Egzamin zestaw 3

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1498

, dyskonto weksla. 5. Oblicz odchylenia przypadające na wydane do zużycia materiały w kwocie 2000, w oparciu...

Aktywa finansowe - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1421

zgodnie z ustalonymi warunkami posiadaczowi tego papieru. Dyskonto weksla oznacza kupno weksla...

Zarządzanie gotówką - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 504

- limit wydatkow - kredyty dyskontowe- pod dyskonto weksli i czekow - kredyty obrotowe - linie kredytowe...