Dwunastu - strona 8

Opracowanie - raport Tindemansa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

roku został podpisany przez dwanaście państw członkowskich Wspólnot. Jednak Unia Europejska nie miała powstać bez bólu...

Koncepcja kanonu ksiąg świętych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Wochna
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113

- prorocy późniejsi: Iż, Jr, Ez, Dwunastu: Oz, Jl, Am, Abd, Jo, Mi, Na, Hb, Sof, Ag, Za, Ma. Ketubim...

Apologia i dziennikarstwo - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1155

Piotrowi (Kefasowi), a potem całemu gronu Dwunastu. „OD SEBY PYTANIA z maila” 1.Dlaczego Rzym...

Teologia pastoralna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

to wybór Dwunastu, prymat Piotra, Ostatnia Wieczerza, śmierć krzyżowa i Zmartwychwstanie)   Dzieje Ap...

Wiecznotrwałość Kościoła i Jego ustroju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

mu klucze Kościoła, tym samym ustanowił go pasterzem całej trzody. Z grupy dwunastu wyłoniony został Piotr...

Pozytywizm, pneuma - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

. liczba 12 w kulturze europejskiej ze względu na dwunastu bogów w panteonie olimpijskim). Politeiści...

Kodeks i kodyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

jest Kodeks Hammurabiego (około XVIII w. p.n.e.). Znanym pomnikiem prawa rzymskiego jest Prawo Dwunastu Tablic...

Mikołaj Sęp Sarzyński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

o tym, że student rozpoczynający naukę powinien mieć co najmniej dwanaście, pewniej jednak piętnaście...